FAITE

ساخت یک اسیلوسکپ ساده با استفاده از FPGA

ساخت یک اسیلوسکپ ساده با استفاده از برد پازج و نرم افزار …

در قسمت اول این آموزش به معرفی بال ADC و روش های پیاده سازی آن روی FPGA پرداختیم. در این قسمت می خواهیم با استفاده از واسط SPI که خودمون طراحی …

ساخت یک اسیلوسکپ ساده با استفاده از FPGA – زمین تی وی

در این پروژه به کمک برد FPGA و ماژول ADC پازج داده های آنالوگ جمع آوری و از طریق uart به کامپیوتر ارسال میشوند و سپس با استفاده از نرم افزار …

پازج FPGA گروه توسعه – Telegram

پازج.

رایان نیک » محصولات تولیدی » آشنایی با FPGA

میز آزمایشگاه الکترونیک · اسیلوسکوپ … اگر بخواهیم FPGA را به طور ساده تشریح کنیم ، عبارت است از یک تراشه که از تعداد بالایی … البته بسیاری از سلول های منطقی بر اساس جداول LUT ساخته میشوند . … علاوه بر این کاهش سخت افزار مورد نیاز و همچنین برنامه نویسی ساده و استاندارد نیز از دیگر مزیت های استفاده از FPGA ها میباشد .

FPGA

3 … ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ را روي اﺳﯿﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه.

The FPGA Editor video tutorial, part 1 of 3 – دیدئو

ساخت یک اسیلوسکپ ساده با استفاده از FPGA. ۵۰. ۱ سال قبل. ۲۵:۳۰ · آموزش میکروبلیز در FPGA: قسمت دوم. ۷۷۹. ۲ سال قبل. ۸:۱۴ · The FPGA Editor video tutorial, part …

malek ashtar University of Technology

آشنایی با آمپرمتر و توسعه رنج اندازه گیری جریان با استفاده از مقاومت شنت و CT … آشنایی عملی با اسیلوسکوپ و اندازه گیری کمیت های مختلف; آشنایی با قضیه تونن و … دیگر در هیچ دستگاهی سیستمها به صورت گسسته طراحی و پیاده سازی نمی شوند. … دارای یک تراشة FPGA با حدود 000/18 سلول است که می توان به سادگی مدارهایی را که …

پردازش تصویر Real-Time با استفاده از FPGA (برد ZYBO …

مثالی از پردازش تصویر با استفاده از FPGA:در این مثال خروجی تصویر HDMI لپتاپ (با … ساخت یک اسیلوسکپ ساده با استفاده از FPGA 03:17.

مقایسه میکروکنترلرها و fpga – اینتلیکو

با استفاده از تراشه های fpga ، برد هایی که قبلا با تعداد زیادی از تراشه های دیجیتال ساخته میشدند در یک تراشه fpga با سرعت بالاتر و از همه مهمتر … ابزار دقیق و کنترل فرایند : اسیلوسکوپ ، مولتی متر ، دستیابی و کنترل داده ها و… … ساختار یک میکروکنترلر قابل مقایسه با یک رایانه ساده است که در یک تراشه قرار …

پازج FPGA گروه توسعه – Telegram

پازج.

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ. (. ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎزي ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. FPGA. ) ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ … ﺳﺎﺧﺖ. ﻳﻚ. ﻣﺪار. ﻣﺠﺘﻤﻊ. ﻳﺎ. ﻃﺮح. ﺑﻮرد. ﻣﺪار. ﭼﺎﭘﻲ. ﺑﻪ. ﻛﺎر. ﺑﺮد . ﺳﻨﺘﺰ. ﻣﻨﻄﻘﻲ. ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﺑﺎ. ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻞ. ﻳﻚ … ﺳﺎده ﺑﺮ روي. FPGA. ﻳﻚ. ALU. ﺳﺎده ﺑﺎ. 16. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. و از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺰارش ﺳﻨﺘﺰ …

دیباگ و خطایابی با ChipScope™ Pro (معرفی) – هگزالینکس

یکی از مهمترین گام‌های طراحی در FPGA مسأله دیباگ و خطایابی است. … اگر شما هم در زمینه کار با تراشه‌های FPGA‌ یک تازه کار محسوب می‌شوید. … که در کنار اسیلوسکوپ برای تست مورد استفاده قرار می ‌گرفت، دستگاهی به نام لاجیک آنالایزر بود. … از ابزارهای خانواده ChipScope™ Pro است که به سادگی راه اندازی می‌شود و …

fpga – میکرو دیزاینر الکترونیک

آموزش نرم افزار Vivado ، اگر به دنبال شروع کار با Xilinx Vivado Design Suite … کلیت FPGA و کاربرد های آن ، و همچنین نحوه طراحی یک سیستم دیجیتال با FPGA … به طور کلی بلوک های داخلی FPGA قابل برنامه ریزی هستند و با یک برنامه ریزی ساده می … ای در مورد ساخت اسیلوسکپ با میکروکنترلر را منتشر کنم که مراحل ساخت و نحوه …

اسيلوسكوپ ديجيتال پیشرفته با قابلیت FFT – الکترونیکا

اسیلوسکوپ دیجیتال با میکروکنترلر AVR می باشد که با استفاده از ADC … Speed نیز میباشد و برنامه با استفاده از زبان c و در محیط CodeVision طراحی شده است. … آرایه از نوع 16 بیتی است، این تابع از یک حلقه FOR ساده تشکیل شده است. … این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده …

آزمایشگاه مدارهای منطقی گروه کامپیوتر – دانشگاه صنعتی سجاد

مدار. رأي. گير اكثريت با استفاده از طراحي شماتيک. با ابزار. Xilinx ISE. بر روي. بورد. FPGA … با پيشرفت. فنّاوري. مدارهاي. ساخت. مجتمع تعداد گيت. هايي كه مي. توانست در يک تراشه جاي گيرد به ميزان. قابل. توجهي … به جريان و ولتاژ. از اسيلوسکوپ براي … مسئله. و. ساده. سازي. توابع منطقی. الف: براي كنترل چراغ راهنمايي يک چهارراه.

دﺳﺘﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ – دانشگاه زنجان

2. راه اﻧﺪازي …

بررسی تكنولوژي fpga و نرم افزار QUARTUS II | regulated …

ساختن یک اسیلوسکوپ دیجیتالی. ساختن یک تابلوی روان با LED. و….. سری تراشه هایی به نامهای FPGA و CPLD تولید شده اند که دارای یک معماری خاص بوده به طوری که …

ارجاع به این گزارش آزاد می باشد. . استفاده از متون مندرج در این …

استفاده از متون مندرج در این گزارش با … طراحی و پیاده سازی یک گیرنده رادیو نرم افزاری با قابلیت کار در باند. VHF/ … ی. مبتن. ی. بر. CAD. با. استفاده. از. FPGA. ها ………………………….. ……………………. 66 … مزیت اول سادگی گیرنده هموداین نسبت به هتروداین … همچنین برای نمایش شکل موج در حوزه زمان، از یک دستگاه اسیلوسکوپ هیبریدی.

6/111 – دانشگاه شهید بهشتی

و FPGA و …) استفاده از یک زبان برنامه نویسی سخت افزاری برای طراحی دیجیتالی. استفاده از روشهای … طراحی سیستم های دیجیتال ساده براساس عناصر فوق و تفکر دیجیتال … استفاده از قطعات و ابزارهای پایه ای مثل تحلیلگرهای منطق، اسیلوسکوپ.

واحد یادگیری 4 كار با دروازه هاي منطقي

کار با دروازه های منطقی و مدارهای ترکیبی دیجیتالی با رعایت استانداردهای حاکم بر آن … توابع منطقی از ترکیب گیت های منطقی ساخته می شوند که به آنها مدارهای منطقی یا … دیجیتال، سامانه اعداد و بیان تابع و ساده سازی آن می پردازیم و مدارهاي آن را به صورت … شکل موج خروجی دو سر خازن را روی صفحه اسیلوسکوپ نرم افزار به صورت پایدار …

ﻛﺎرﮔﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺗﻜﻨﻴﻚ دﺳﺘﻮرﻛﺎر – دانشگاه تهران

در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎده اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ و ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺒﻮد آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. … در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮپ و ﺳﻴﮕﻨﺎل ژﻧﺮاﺗﻮر … FPGA. و. CPLD. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪار ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﺮ. ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘ. ﺎل. ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. … در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮع و زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر