FAITE

مفهوم و معنای واژه ی سلامتی

معنی سلامت – دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی سلامت = بهداشت، صحت ، راحت، امنیت ، بهبود، تندرستی، شفا، … معنی سلامت در لغت نامه دهخدا. سلامت. [ س َ م َ ] (ع مص ، اِمص ) بی گزند شدن. بی عیب شدن.

معنی سلامتی – دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی سلامتی در لغت نامه دهخدا. سلامتی. [ س َ م َ ] (حامص ) عافیت و تندرستی. (ناظم الاطباء) : تا به تازه گشتن اخبار سلامتی خان… لباس شادی پوشم. (تاریخ بیهقی ).

سلامتی چیست ؟ و چه عواملی در سلامتی جسمی و روحی موثرند …

باید بگوییم که واژه ‌ی سلامتی، بسته به شرایط و افراد مختلف، دارای معانی متفاوتی … سلامتی مفهومی مثبت است که بر سرمایه‌ های اجتماعی و فردی، و هم‌چنین ظرفیتهای …

سلامت – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سلامت معادل کلمه انگلیسی {Health} و بهداشت عمومی ترجمه کلمه {Public Health} می‌باشد. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص …

معنی سلامت | لغت‌نامه دهخدا

که سَر خواهی سلامت سِرّ نگهدار. جامی . || عافیت . تندرستی . (فرهنگ فارسی معین ) : می اندیشم که از تو باشد حدیث امیر برادر ابواحمد ادام اﷲ سلامته . (تاریخ بیهقی چ ادیب …

معنی سلامت – واژگان مترادف و متضاد

ترجمه و معنای سلامتي به عربی فارسی فارسی-عربی در فرهنگ …

عربی فرهنگ لغت جامعی که شامل معنی لغات …

واکاوی مفهوم و انواع تعریف از سلامت معنوی

در این پژوهش با واکاوی مفهوم و تعریف های سلامت معنوی به دنبال ارائه تعریفی … با استفاده از کلید واژه سلامت معنوی، معنویت، مفهوم معنویتSpiritual health, … معنویت پدیده ای جهانی است که همه ی انسان ها برای جست وجوی معنا و پذیرش …

مترادف و متضاد سلامت | جدول یاب

Being; سلامت (لغت نامه دهخدا): سلامت.

تعریف و مفهوم سلامت روان – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعریف و مفهوم سلامت روان: ریشه ی لغوی واژه انگلیسی «health»، در واژه های، «haelp»، haelth»» (به معنای کـل) و «haelen» و(heal) انـگلیسی قدیم، و کلمه ی آلمانی قدیم …

تبیین مفهوم «سلامت» براساس مفهوم وابستگی وجودی

اگر احراز مفهوم «سلامت»، موکول به تعریف واژة آن باشد، قطعاً به تعریفی از مفهوم آن نخواهیم رسید. چون «سلامتی» دارای یک طیف معنی است. در بعضی موارد کاربرد روشنی …

معنی سلامتی | پارسی ویکی

معنی واژه سلامتی در پارسی ویکی. … این واژه ٩٠٪‏ تازى (اربى) است و برابرهاى پارسى آن چنینند: آفتگى Aftegi (پهلوى: آفْتَکیهْ : سلامت ، صحت ، درستى ) ، آفتارى …

سلامتی چیست ؟ شرایط مناسب برای سلامتی چیست؟ – مجله …

و اروپایی می‌آید که به معنی “‌کل، بدون صدمه، و … سلامتی مفهومی مثبت است که بر سرمایه‌های اجتماعی و فردی، و هم‌چنین …

سلامت یا سلامتی؟ – ف.م.سخن

همانطور که میدانیم واژه “سلامت” مصدر عربی و نتیجتاً اسم است (مانند درایت … حال بیاییم فرض بگیریم که کلمه ی “سلامتی” به معنای تندرستی، در هیچ …

Untitled – دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعریف مفهوم سلامت جمعیت و تعیین عوامل تاثیرگذار بر …

تاملی بر واژه ی سلامت معنوی اسلامی

هدف اين مجموعه نقد و بررسي واژه سالمت معنوي. در دهه هاي اخير وارد ادبيات پزشکي كشور شده است. كنکاش درباره معني و مفهوم اين واژه و رابطه آن با اسالم و در نهايت.

نشان سیب سلامت چیست؟ | Hero Tejarat

مفهوم نشان سیب سلامت. به دلیل این که سیب نشانه ی سلامتی است، سازمان غذا و دارو این نشان را برگزیده است. این نماد از دو رنگ آبی و سبز تشکیل … و در سمت راست D حرف اول کلمه ی DRUG به معنی دارو می باشد. نشان سیب سلامت به چه …

در ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮه آن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﻔﻬﻮم – SBMU journals

ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت. اﺳﺖ از ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻔﻬﻮم واژﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، دﻳﻦ، روح، روان، ﺑﻴﻤﺎري … ي. اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . ﻣﺜﻼً ﻣﺰاج اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻣﺮ ﺟﺬب و دﻓﻊ را. ﺧﻮب اﻧﺠﺎم … ﻧﻴﺰ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي. اﻳﻦ. ﭼﻨﻴﻨﻲ. دارﻧﺪ .) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ. واژة. ﺳﻼﻣﺖ. ﺑﺴﻴﺎر. ﻣﺸﻜﻞ. اﺳﺖ.

مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

ﻣﻔﻬﻮم و. ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. ﺣﺴﻴﻦ آل ﻛﺠﺒﺎف. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺎ ﺗﻼش. ﻫﺎ. ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ … ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﺎدي و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺰم در ﺣﺎﻟﺘﻲ … ﺗﺮﻳﻦ واژه ﺑﺮاي آن،.

بازشناسی و تعریف واژگان سلامت، نظام سلامت، نظام مراقبت …

باز شناسی و تعریف سه واژه و مفهوم کلیدی. سلامت. سلامت که ترجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کلمه Health می‌باشد، … برگرفته از مقاله ی چالش های نظام مدیریت سلامت ایران.

آشنا یی با اصطلاحات رایج در بیماریها – دانشگاه علوم پزشکی …

غیر مستقیم … میزبان: انسان یا حیوان که جایی برای جایگزینی یا ادامه ی زندگی عامل بیماری زای عفونی بصورت طبیعی …

Salute در فارسی – ایتالیایی-فارسی واژه نامه – Glosbe

فارسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات … سلامت. { noun feminine }. Il cattivo tempo ha danneggiato la sua salute. … fa مادربزرگ ، خانه ي بهگرا جايي که مردم ميان و بهبود پيدا ميکنند.

بهداشت، بهداشت عمومی،سلامتی و بیماری – Isfahan public health

بهداشت health : کلمه بهداشت از واژه ی hygeia گرفته شده که به صورت زن زیبایی … در برابر انواع گوناگون تجربیات زندگی به صورت قابل انعطاف و معنی دار است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر